Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is iedere website die persoonsgegevens verwerkt wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Dat geldt ook voor reisbloggers. In onderstaande verklaring heb ik opgeschreven welke gegevens ik verwerk voor mijn website en met welk doel.

Persoonsgegevens die Janna verwerkt

Janna verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Janna verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jannakamphof@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Reacties achterlaten

Onder blogs op www.jannakamphof.nl bestaat de mogelijkheid een reactie achter te laten. Je naam wordt zichtbaar op de website. Voor mij worden je naam, mailadres, eventuele website en IP-adres zichtbaar. Deze gegevens blijven bewaard, totdat je de reactie verwijdert of totdat ik het bericht verwijder. Deze gegevens zullen bewaard blijven tot wij deze verwijderen. Heb je liever dat een reactie verwijdert wordt? Neem dan contact met ons op via jannakamphof@live.nl.

Deze blog maakt geen gebruik van een contactformulier. Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail zien. Deze e-mails bewaar ik zolang dat relevant is. E-mails die zijn afgehandeld worden één keer per jaar verwijderd.

Statistiekprogramma’s

Met statistiekprogramma’s als Google Analytics en de statistieken van hostingprovidor Robohost kan ik zien welke pagina’s worden bekeken. Dit gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op www.jannakamphof.nl in kaart te brengen en zo mijn website te optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Bij deze gegevens zien we geen persoonsgegevens, maar kunnen we wel het geanonimiseerd IP-adres zien. De diensten hebben van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met anderen maar het aantal bezoekers per maand vermelden we wel op diverse externe websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Janna gebruikt

Janna gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Janna gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Janna plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, verwijs ik je naar de website van Google.

Social media knoppen

Berichten en pagina’s van Janna kun je gemakkelijk delen door gebruik te maken van de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen werken met cookies, maar we hebben geen invloed op hoe de cookies geplaatst worden. Lees op de betreffende social media kanalen wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janna verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jannakamphof@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Janna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Janna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jannakamphof@live.nl.

Contactgegevens

Janna Kamphof
jannakamphof@live.nl
www.jannakamphof.nl
Janna is een persoonlijke hobby blog.

Ps. Deze privacyverklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in mijn beleid kan maken. Ik raad je dus aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.