Privacy

Je bent bij de privacyverklaring van Janna terecht gekomen. Dit is de blog van Janna Kamphof uit Nederland. Janna is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring leg ik uit wat dat inhoudt en waarom ik dat doe.

Contactgegevens:
jannakamphof@live.nl
www.jannakamphof.nl
Janna is een persoonlijke hobby blog.

Persoonsgegevens die janna verwerkt

Janna verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die janna verwerkt

Janna verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jannakamphof@live.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Janna persoonsgegevens verwerkt

Janna verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (denk bijvoorbeeld aan de uitslag van een winactie).
– Janna analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Janna volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Janna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Janna persoonsgegevens bewaart

Janna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden bewaard voor een periode van 26 maanden.

– Gegevens die verzameld worden bij het invullen van reactieformulieren worden bewaard voor zolang jij deze reactie online wil. Mocht je je reactie en ingevulde gegevens willen verwijderen of wijzigen, neem dan contact op met jannakamphof@live.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Janna verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die janna gebruikt

Janna gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Janna gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Janna plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om jouw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, verwijs ik je naar de website van Google.

Social media knoppen

Omdat het voor jou zo makkelijk mogelijk moet zijn om mijn blogs te delen op social media heb ik een aantal social media buttons verwerkt. De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jannakamphof@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Janna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe janna persoonsgegevens beveiligt

Janna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jannakamphof@live.nl.